Mobiiliratkaisu teknisiin tarkastuksiin.
Tekniset Tarkastukset

Varmista kerättyjen tietojen laatu jo kentällä lomaketta täytettäessä ja säästä huomattavia aikoja raportoinnissa.

Tekniset Tarkastukset

Yksittäiset tarkastukset osaksi kokonaisvaltaista elinkaarihallintaa.
Työmailla ja kiinteistöissä tehdyt tarkastukset tapahtuvat usein säännöllisesti mutta toisistaan riippumatta. Poimapper auttaa jäsentämään isoja tietomääriä kohteiden mukaan, jossa tarkastustiedot tallentuvat kohteisiin ja ovat helposti löydettävissä. Esimerkiksi kuva kohteesta on aina oikeassa paikassa kohteen yhteydessä, ei erillisenä kuvatiedostona ”jossain”.

Yksittäiset raportit muodostavat historiapolun, jonka pohjalta tehty tilastollinen analyysi ja vertailu mahdollistaa asiakaspalvelun optimoinnin.

Asiakkaille voi jakaa raportit omien rajausten mukaisesti ja räätälöidyllä ulkoasulla.

Tarkat tulokset, älykkäillä lomakkeilla.
Poimapperissa kenttätyöntekijöillä on aina oikeat ohjeet, kohdetiedot ja lomakepohjat saatavilla.

Interaktiiviset ominaisuudet kuten ehdolliset kysymykset ja valintalistat helpottavat lomakkeen täyttöä ja parantavat tietojen laatua.

Digitaaliseen lomakkeeseen voi liittää kuvia, videota, ääntä, sijaintitietoja sekä digitaalinen allekirjoitus.

Tarkastustiedot pohjakarttojen päälle.
Ulkotilojen tarkastukset voidaan merkitä kartalle mutta sisätiloissa tai piha-alueella merkinnät voidaan tehdä suoraan rakennuksen omien pohjapiirustusten päälle.

Kentällä liikkuvalla henkilökunnalla on kohteiden pohjapiirrustusten kirjasto aina saatavilla. Muokkausoikeuksia voi jakaa vastuualueiden mukaan.

Reaaliaikaista tiedonjakoa.
Kaikki tieto voidaan jakaa kenttätyöntekijöiden ja toimiston välillä heti. Ajantasaisella kohdetiedolla vältetään väärinymmärryksiä, odottelua ja turhaa työtä.

Korjaavia toimenpiteitä voidaan ohjata oikeille henkilöille ja toteuttaa nopeasti.

Puolita aika raportoinnissa.
Kun kentällä kerätty tieto lähetetään, Poimapper luo automaattisesti raportin yrityksen omalla ulkoasulla. Tästä voidaan tiedottaa henkilöä, jonka vastuulla on tarkistaa raportti.

Poimapper poistaa kokonaan manuaalisesti täytettyjen lomakkeiden uudelleensyöttövaiheen toimistolla. Tuloksena merkittävä ajansäästö ja parempi tiedon laatu. Asiakkamme ovat todenneet yli 50% aikasäästöjä kenttätiedonkeruu- ja raportointiprosessissa.

Tietoa eri järjestelmien välillä voidaan siirtää kätevästi rajapintamme avulla. Kenttähenkilökunta pääsee hyödyntämään olemassa olevaa tietoa mobiililaitteella ja Poimapper-pilvestä voidaan siirtää päivitettyä tietoa takaisin olemassa oleviin järjestelmiin.

Voit lukea ratkaisut, napsauta tästä!

Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja Youtubessa!

Varaa demo ja pääset nopeasti eteenpäin, kokeilemaan ja kysymään.