Laatuauditoinnin haasteet.
Laatu on yksi tärkeimmistä yrityksen kilpailukykytekijöistä. Laadunvalvonnassa kohdataan kuitenkin monia haasteita:
• Auditointien tekeminen on hidasta työlään tiedonkeruu- ja raportointimenetelmän takia
• Raportit ovat tiedoiltaan puutteellisia
• Raportointia tehdään erikseen eri osapuolille
• Auditointien jälkeisten jatkotoimenpiteiden viivästyminen
• Kokonaisprosessin läpinäkyvyys ja analysointimahdollisuudet

Joissain tapauksissa laatuauditoinneista voi tulla yrityksille kallis muodollisuus, joka ei ole tavoitteellista eikä johda liiketoiminnan kehittämiseen.

Digitaalinen auditointityökalu vähentää manuaalista työtä ja virheitä.
Paperilomakkeiden, Excel- ja Word-dokumenttien täyttäminen ja uudelleensyöttäminen taustajärjestelmään on tehotonta. Uudelleensyöttäminen myös lisää tilastollisesti virheiden määrää. 

Helppokäyttöinen sovellus tabletissa tai älypuhelimessa tekee raportoinnista huomattavasti sujuvampaa. Interaktiiviset kysymysvaihtoehdot ja tiedon suora liikkuminen kentältä taustajärjestelmään ja muille osapuolille auttaa auditoijaa keskittymään itse auditointiin, raportointiprosessin sijasta.

Auditointilomakekirjasto ja älykkäät toiminnallisuudet.
Poimapperin Form Builder -työkalulla on helppo luoda uusia auditointilomakkeita ja hallita olemassa olevia lomakkeita. Lomakkeisiin tehdyt päivitykset näkyvät heti jokaisessa organisaation mobiililaitteissa.

Kaikilla on aina viimeisimmät lomakkeet käytössä. Tämä varmistaa tiedon tasalaatuisuuden ja antaa mahdollisuuden jatkuvaan tiedonkeräysstandardien kehittämiseen.

Lomakkeisiin voi sisällyttää älykkäitä toiminnallisuuksia tiedonlaadun parantamiseksi. Pakolliset kentät, ehdolliset kysymykset ja laskentakaavat helpottavat oikeanlaisen tiedon syöttämistä.

Selkeä laadunvalvontaprosessien aikataulutus ja vastuunjako.
Poimapperissa voi suunnitella koko vuoden auditointiohjelman kerralla: Kenen tulee tehdä mikä auditointi ja milloin. Muistutukset voidan määritellä lähteväksi sähköpostilla sovitun aikataulun mukaisesti. Myös itse auditointilomakkeista voi suoraan määritellä uusia toimenpiteitä, niille vastuuhenkilöt ja aikataulut.

Automaattinen tiedonsiirto rajapinnan avulla.
Dokumentoidun rajapintamme kautta Poimapperilla kerätyt laadunvalvontatiedot voidaan siirtää ketterästi mihin tahansa muuhun järjestelmään. 

Kokeile Poimapper laadunvalvonta ratkaisua.