YIT digitalisoi työmaaraportointia Poimapperin avulla

YIT digitalisoi työmaaraportointia Poimapperin avulla

Lemminkäinen Oyj järjesti InfraHack-innovaatiokilpailun toukokuussa 2017.
Poimapper joukkue kehitti Lemminkäiselle ratkaisun, joka nopeuttaa töiden organisointia ja raportointia liiketoiminnoissa. Voitimme kovatasoisen kilpailun, joka johti syksyn kestävään
pilottiprojektiin.

Pilotissa Poimapperia kokeiltiin usealla paikkakunnalla, eri liiketoimintayksiköissä sekä yli kymmenessä raportointiprosessissa. Tavoitteina oli arvioida käytettävyyttä, teknistä
toimivuutta, hyötyjen toteutumista sekä yhteistyön sujuvuutta.

Loppuvaiheen kyselyjen ja haastattelujen perusteella ratkaisun koki työtä tehostavaksi 4/5 kenttätyöntekijästä. Mobiiliratkaisua mielellään käytti 4/5 perinteisempiin menetelmiin
verrattaessa. Palautteenanto antoi myös hyviä kehitysideoita raportointipohjien ja ohjelmiston kehitykseen, useat ideat toteutettiin jo pilotin aikana.

YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018 ja muodostavat nyt yhdessä Suomen suurimman rakennusalan yrityksen. Onnistuneesta pilotista seurasi yhteistyön laajentaminen YIT:n kanssa. Jatkossa yhteistyössä keskitytään rutiinien luomiseen mobiililaitteiden käytössä, selkeään yhteenveto raportointiin, jatkuvaan tuotekehitykseen sekä yhteistyön laajentamiseen eri organisaatiotasojen kanssa.

”Poimapper valittiin yhteistyökumppaniksi koska työkalu oli toimiva ja sovelluksen käyttöliittymä käyttäjäystävällinen. Manuaalisesta paperiraportoinnista haluttiin eroon ja raportoinnin kautta kerättyä tietoa haluttiin myös hyödyntää laajemmin organisaatiossa.”
Miksi Poimapper?

”Poimapper valittiin yhteistyökumppaniksi koska työkalu oli toimiva ja sovelluksen käyttöliittymä käyttäjäystävällinen. Manuaalisesta paperiraportoinnista haluttiin
eroon ja raportoinnin kautta kerättyä tietoa haluttiin myös hyödyntää laajemmin organisaatiossa.” – Carolina Andersin-Vuorinen

Miten pilotti onnistui ja miksi päätitte jatkaa yhteistyötä?

””Pilotti onnistui hyvin ja loppukäyttäjiltä saatu rohkaiseva palaute kannusti laajentamaan käyttöä. Mobiilisovelluksien tottumattomatkin käyttäjät totesivat tämän sovelluksen olevan selkeä ja helppokäyttöinen. Sovelluksen käyttöönotto on suuri askel paperilomakkeista luopumisessa.” – Atte Lyytikäinen

”Päällystyspuolen onnistuneen pilotin jälkeen Poimapper on otettu käyttöön useilla projekteilla infrarakentamisessa. Meitä on vakuuttanut etenkin toimittajan kyky muokata
tuotettaan vastaamaan infrarakentamisen raportoinnin monimuotoisuuteen.” – Juuso Mäkinen

Odotukset eteenpäin mentäessä.

”Olemme ottaneet sovelluksen käyttöön koko Suomen päällystystoiminnassa ja vastaanotto on ollut yhtä positiivista, kuin pilottipaikkakunnilla viime vuonna. Vaadittavien dokumenttien tekemistä voidaan nyt seurata maan laajuisesti ja uskon, että tämä sovellus lisää aktiivisuutta dokumenttien täyttämiseen ajallaan.” – Atte Lyytikäinen

”Laajennamme työkalun käyttöä laadunvarmistuksesta työturvallisuus- ja sidosryhmäraportointiin.” – Juuso Mäkinen

YHTEYDENOTOT
tuomas.lounamaa@poimapper.com
050 3762858

KIITOS
Atte Lyytikäinen, päällystyksen kehityspäällikkö, YIT Infra Oy
Carolina Andersin-Vuorinen, Director Business Development YIT
Juuso Mäkinen, Manager, Digital Construction YIT Infra Oy

Voit lukea ratkaisut, napsauta tästä!

Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja Youtubessa!