Starta digitala revisioner, inspektioner och avvikelserapporteringar

Kontakta oss för att starta din kostnadsfria provperiod!

Starta digital kvalitetssäkring och -kontroll

Börja med en kostnadsfri provperiod och flera färdiga ISO-revisionsmallar.

Vi hjälper er att konvertera era befintliga rapportmallar så att de kan användas direkt i Poimapper.

Formulären blir enkla att använda på en mobil enhet och ger sammanfattande rapporter i önskat format: Excel, Word eller PDF.

Ni kan definiera korrigerande åtgärder, skicka dem direkt som e-postmeddelanden och push-meddelanden och övervaka framstegen med hjälp av en interaktiv åtgärdsöversikt.

Visualisera result av insamlad data med stapel- och linjediagram som ni kan definiera enligt era behov.

    Läs vår blogg, klicka här!

    Fälj oss på Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube!